تعدد نام‌های کاربری و گذرواژه‌ها همواره باعث سردرگمی کاربران می‌شود. یکی از راهکارها برای حل این مسئله، استفاده از سامانه‌های ورود یکپارچه یا Single Sign-on است. در این سامانه‌ها، یک بار ورود کافی است تا دسترسی کاربر به همه حساب‌هایِ مجاز تأیید شود.

شرکت بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار (بتنا) با همکاری آی‌چلنج به دنبال تیم‌های توانمندی است که بتوانند سامانه SSO را با مجوزهای آزاد/متن‌باز (Free/opensource) ایجاد کرده و در محصولاتِ توسعه‌داده‌شده در این شرکت پیاده‌سازی کنند.

از این رو از شرکت‌های فناور، تیم‌های متخصص، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دعوت می‌شود تا طرح‌های پیشنهادی خود را مطابق با پیش‌نویس دریافت طرح، در سامانه چالش‌های فناوری و نوآوری ایران ثبت کنند.