به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور توسعه همکاری دو جانبه و هم افزایی در استفاده از ظرفیتها و استعدادها و همچنین توانایی های پژوهشی و فناوری، تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری قزوین  و شرکت بنیان توسعه و نوآوری مغزافزار (بتنا) منعقد شد.این تفاهم نامه با موضوع مشارکت در توسعه سیستم عامل سفارشی سازی شده همراه و دسکتاپ، توسعه زیست بوم سیستم عامل و نرم افزارهای آزاد/ متن باز منعقد گردیده است.

تفاهم نامه بتنا با پارک علمو فناوری قزوین

دکتر مصطفی مافی در حاشیه این تفاهم نامه به آمادگی پارک علم و فناوری قزوین و مشارکت در پروژه توسعه سیستم عامل ملی، برگزاری رویداد های مشترک در حوزه چالش های نوآوری، برقراری ارتباط با شبکه پارک های علم وفناوری کشور و تامین زیرساخت های مورد نیاز پروژه جهت ورود واحدهای فناور مستقر به این طرح اشاره داشت.

همچنین مهندس تشکری با درخواست همکاری پارک با شرکت در اجرای پروزه سیستم عامل موافقت و آمادگی مجموعه را برای ارائه سرویس های ابری و پیام رسان سازمانی که توسط شرکت توسعه داده شده به صورت پایلوت در پازک علم و فناوری قزوین می باشد اعلام کرد.

مهندس حمیدرضا پیله ور رئیس مرکز نوآوری به آمادگی ارائه تجربیات پارک علم و فناوری قزوین در ایجاد مرکز نوآوری تخصصی سیستم عامل و مدل توسعه نوآوری مجموعه و آمادگی رفع چالش های فنی پیش روی پروژه با استفاده از مدل نوآوری باز و نیز استفاده از ظرفیت واحدهای فناور مستقر در پارک قزوین و شبکه پارک های علم وفناوری کشور پرداخت.تفاهم نامه بتنا با پارک علمو فناوری قزوین

تفاهم نامه بتنا با پارک علمو فناوری قزوین